Homepage | Privacy | Disclaimer

Zonenergie: duurzaam en gratis

Welkom op de Special Zonenergie van Gratisopenhaardhout.nl. Deze special gaat over de mogelijkheden van zonne-energie, de goedkoopste en onuitputtelijke bron van energie. Momenteel staat zonne-energie volop in de aandacht en voor het eerst in de geschiedenis is de stroom die door zonnepanelen opgewerkt wordt ook daadwerkelijk goedkoper dan die van de reguliere Energiebedrijven. Uw eerste investering is enkele duizenden euro's, maar daar krijgt u aanschafsubsidie van € 650 op en BTW-subisidie (6 % btw in plaats van 21 %). U genereert dan direct zelf uw gratis stroom. De besparing is zo groot dat uw gehele investering reeds binnen 7 tot 10 jaar volledig is terugverdiend en vanaf dat moment gaat u écht veel besparen ! (en zelfs verdienen indien u de overcapaciteit levert aan een energiebedrijf).

Zonnepanelen zijn heel rendabel geworden

Enorme besparing op energiekosten met zonnepanelen

In de afgelopen 10 jaar is de efficiency van zonnepanelensystemen zo enorm verbeterd dat zonnepaneleninstallaties nu daadwerkelijk een uitstekend alternatief zijn voor de reguliere stroomleveranciers. Daarnaast zijn ook de aanschafprijzen voor zonnepaneelinstallaties flink gedaald.

De overheid stimuleert de toepassing van zonne-energie ook door forse subsidies te verstrekken.

Een zonnepanelensysteem of photovoltaïsch (PV) systeem zoals het feitelijk heet, is nu rendabel voor bijna elk huishouden.

Meer informatie

Waarom zonne-energie ? Voor het geval u het hebt gemist: Zonne-energie is al enkele jaren aan een enorme opkomst bezig: ...

Zonnepanelensystemen Met behulp van een zonnepanelensysteem is het mogelijk om elektriciteit te genereren uit de stral...

Zonneboilers Naast de elektrische energie die we uit zonnestraling halen, gebruiken we ook de warmte uit zonne...

Meer informatie

Zonne energie is, net als haardhout, duurzaam

Waarom vindt u op Gratisopenhaardhout.nl een special over zonne-energie ? Omdat zonne-energie net als haardhout een vorm van energie is die CO2-neutraal is, dus geen extra vervuiling veroorzaakt en daar naast ook hernieuwbaar is. In het Nationaal Energieakkoord wordt gestreefd naar volledige energieneutraliteit van woningen en kantoren in 2050. Dat betekent dat ze - naast een optimale isolatie - ook alle energie zelf moeten genereren, voornamelijk met zonne energie. Binnen enkele jaren zal zonne-energie de nieuwe norm worden en veruit de goedkoopste manier van het opwekken van elektriciteit. De kans bestaat dat op de consumptie van 'gewone' elektriciteit flinke accijnsverhogingen geheven zullen worden.

Twee manieren om zonlicht te benutten

Er zijn twee manieren om het zonlicht te benutten, namelijk door de electrische energie uit zonnestraling te benutten (door middel van een zonnepanelensysteem) of door de warmte van de zonnestraling te gebruiken (door middel van een zonneboiler). Beide systemen zijn lucratief om in te investeren, maar een zonnepanelensysteem geeft de grootste besparing.

Zonnepanelen ook iets voor u ?

In de afgelopen jaren zien we op steeds meer daken van woningen zonnepanelen verschijnen. De sterke toename van de zonnepaneelsystemen wordt veroorzaakt door enkele factoren, zoals:

  • zonnepanelen zijn in de afgelopen jaren veel goedkoper geworden door verbeterde produktietechnieken
  • zonnepanelen zijn in de afgelopen jaren veel efficiënter geworden waardoor het rendement sterk is toegenomen
  • de overheid stimuleert de aanschaffing en toepassing van zonne energie installatie door het verstrekken van subsidies en fiscale voordelen
  • de energieprijzen zijn zeer sterk gestegen in de afgelopen jaren en zullen ook blijven stijgen door toenemende schaarste, waardoor het genereren van eigen elektriciteit nog aantrekkelijker wordt
  • de concurrentie onder zonnepanelen installateurs is fors, waardoor prijzen laag liggen
  • met een zonnepaneelinstallatie wordt de woning meer waard én verbetert het Energielabel
  • binnen 7 tot 10 jaar zijn de investeringskosten geheel terugverdiend en is de stroom volledig gratis en kunt u zelfs verdienen aan de zonnepanelen door stroom aan het netwerk te leveren !

Zonnepanelen: voor ELK huishouden rendabel !